jungjiyoung0831 is Forever AloneYêu đơn phương cũng gần 1 năm rồi!! ☺☺ Kể từ bây giờ chính thức từ bỏ :) Tình yêu đâu dành cho những kẻ nhát gan ☺😊😊😊. . #vietquote #nolove #foreveralone #mybabe

No comments:

Post a Comment